04:36 20 اکتبر 2020
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 42

اتحادیه اروپا نسبت به از دست رفتن دسترسی یک کارمند آژانس بین المللی انرژی اتمی به یک مرکز در ایران و لغو مجوز وی برای انجام بازرسی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش اسپوتنیک، نماینده اتحادیه اروپا اذعان داشت: ما در مورد این اتفاق با بازرس آژانس انرژی هسته ای نگران هستیم. در این بیانیه آمده است: ما از ایران می خواهیم كه به بازرسان آژانس انرژی هسته ای فرصت انجام وظایف خود را مطابق با تعهدات خود در ایران تضمین كند.

به گزارش فارس، در تاریخ 6 نوامبر، هفته گذشته تهران به یکی از کارمندان آژانس انرژی هسته ای در تأسیسات نطنز اجازه ورود نداد.
در زمان بررسی در ورودی تأسیسات، تجهیزاتی بازرسی که نشانگر وجود مواد "مشکوک" هستند شروع به کار کردند و بازرس به داخل سایت اجازه ورود پیدا نکرد. تهران این موضوع را به آژانس انرژی هسته ای انرژی اتمی گزارش داد. مجوز کارمند برای بازرسی ابطال شد، این نماینده آژانس ایران را ترک کرد و به وین بازگشت.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک