سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 24

ترامپ تصمیم گرفت با کمک بخش خصوصی، از آمریکائیان در مقابل پالس های الکترومغناطیسی دفاع کند.

به گزارش اسپوتنیک، کاخ سفید خبری در باره فرمان دونالد ترامپ در باره دفاع از آمریکائی ها در مقابل پالس های الکترومغناطیسی منتشر کرده است.

در این خبر آمده است:«فرمان ریاست جمهوری، دفاع از ساکنان آمریکا در مقابل پالس های الکترومغناطیسی با کمک جمع آوری داده ها، آزمایشات و هماهنگی تلاش ها با بخش خصوصی را در برمی گیرد. این فرمان دستورالعمل های تخصصی را برای  وزارتخانه ها و نهادهای هماهنگ کننده  تلاش ها برای دفاع از ساکنان آمریکا در مقابل این پالس ها را شامل می شود.

رئیس جمهور ترامپ همیشه تمام کارهای ضروری را برای دفاع از آمریکایی ها به انجام خواهد رساند. امضای این فرمان اولین گام در شکلگیری سیاست جامع بهبود دفاع از آمریکایی ها در مقابل پالس های الکترومغناطیسی است.

این فرمان، نمونه دیگری از کار دولت آمریکا در خصوص چگونگی اجرای تعهدات محوله در رابطه با دافع از ساکنان آمریکا در مقابل خطرات داخلی و خارجی است».

در خبر منتشره از سوی کاخ سفید گفته شده است که این فرمان فقط یک اقدام احتیاطی است و نه جوابی به هر گونه حمله احتمالی به آمریکا با کاربرد پالس های الکترومغناطیسی.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک