16:41 22 اکتبر 2021
  • نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی
  • نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی
  • نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی
  • نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی
  • نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی
  • نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی
  • نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی
  • نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی
© REUTERS / KCNA
نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی.

نمایشگاه تجهیزات دفاعی در پیونگ یانگ کره شمالی گشایش یافت.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر