11:25 23 اکتبر 2021
  • آبها و شن‌های سیاه کالیفرنیا به دلیل نشت نفت
  • آبها و شن‌های سیاه کالیفرنیا به دلیل نشت نفت
  • آبها و شن‌های سیاه کالیفرنیا به دلیل نشت نفت
  • آبها و شن‌های سیاه کالیفرنیا به دلیل نشت نفت
  • آبها و شن‌های سیاه کالیفرنیا به دلیل نشت نفت
  • آبها و شن‌های سیاه کالیفرنیا به دلیل نشت نفت
  • آبها و شن‌های سیاه کالیفرنیا به دلیل نشت نفت
  • آبها و شن‌های سیاه کالیفرنیا به دلیل نشت نفت
© AFP 2021 / David Mcnew
آبها و شن‌های سیاه کالیفرنیا به دلیل نشت نفت.

نفت، آب و شن را در سواحل کالیفرنیا به رنگ سیاه نشاند

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از تغییر رنگ آبها و شن های سواحل کالیفرنیا به دلیل نشت نفت جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر