12:32 23 اکتبر 2021
  • وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا
  • وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا
  • وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا
  • وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا
  • وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا
  • وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا
  • وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا
  • وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا
  • وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا.

مقدار زیادی نفت در به آبهای اقیانوس آرام نشت کرده است.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از وضعیت نشت نفت در نزدیکی سواحل کالیفرنیا جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر