18:44 19 اکتبر 2021
 • آرایشگر خیابانی که ساکن کابل را در سال ۱۹۷۰ اصلاح می کند
 • آرایشگر خیابانی که در سال ۲۰۰۷ اصلاح می کند
 • آرایشگر خیابانی که در جلال آباد سال ۲۰۰۶ اصلاح می کند
 • در یک آرایشگاهی در کابل سال ۲۰۰۲، عکس هایی روی دیوار آویزان شده است که سبک های مختلف موهای بدون ریش را نشان می دهد
 • آرایشگر خیابانی که در کابل سال ۲۰۱۲ اصلاح می کند
 • یک آرایشگر کنار جاده در کابل سال ۲۰۱۰ در حالی که منتظر مشتری است، ریش خود را می زند
 • آرایشگر خیابانی که در کابل سال ۲۰۱۲ اصلاح می کند
 • مردان افغان در حال کوتاه کردن مو در هرات در سال ۲۰۱۲
 • آرایشگر خیابانی که در کابل سال ۲۰۰۲ اصلاح می کند
 • پسری به آرایشگاهی در کابل سال ۲۰۱۳ نگاه می کند که در آن ریش مردی در حال کوتاه شدن است
 • آرایشگر روستایی در حال زدن ریش مردی در ولایت غزنی افغانستان در سال ۲۰۱۱
 • آرایشگر افغان در شهر کابل سال ۲۰۱۰
© Sputnik
آرایشگر خیابانی که ساکن کابل را در سال ۱۹۷۰ اصلاح می کند

اسپوتنیک مجموعه ای از تصاویر مربوط به آرایشگاه مردانه در افغانستان در سال های مختلف را به مخاطبین خود تقدیم می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر