08:22 22 سپتامبر 2021
 • طالبان با اسلحه در پارک تفریحی در کابل
 • طالبان در حال بازی در پارکی در کابل
 • زن افغانستانی در حال بازی در پارکی در کابل
 • طالبان در پارک تفریحی در کابل
 • طالبان در پارک تفریحی در کابل
 • مردان افغانستانی در پارک تفریحی در کابل
 • طالبان در حال بازی در پارکی در کابل
 • مردان افغانستانی در پارک تفریحی در کابل
 • طالبان در پارک تفریحی در کابل
 • مردان افغانستانی در پارک تفریحی در کابل
 • طالبان در حال خواندن نماز در پارک تفریحی در کابل
 • طالبان در پارک تفریحی در کابل
© REUTERS / West Asia News Agency
طالبان با اسلحه در پارک تفریحی در کابل

تصاویری از طالبان در حال تفریح و استراحت در پارکی در کابل را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر