09:10 18 سپتامبر 2021
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان
  • سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان
© REUTERS / Social media handout
سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان.

در افغانستان دانشجویان در پشت پرده تحصیل می کنند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از سبک جدید تحصیل دانشجویان در افغانستان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر