23:02 28 سپتامبر 2021
  • اردوگاه برای پناهندگان افغانستانی در شهر ایتالیایی اوتسانو
  • اردوگاه برای پناهندگان افغانستانی در شهر ایتالیایی اوتسانو
  • اردوگاه برای پناهندگان افغانستانی در شهر ایتالیایی اوتسانو
  • اردوگاه برای پناهندگان افغانستانی در شهر ایتالیایی اوتسانو
  • اردوگاه برای پناهندگان افغانستانی در شهر ایتالیایی اوتسانو
  • اردوگاه برای پناهندگان افغانستانی در شهر ایتالیایی اوتسانو
  • اردوگاه برای پناهندگان افغانستانی در شهر ایتالیایی اوتسانو
© Sputnik / Ziya
اردوگاه برای پناهندگان افغانستانی در شهر ایتالیایی اوتسانو

تصاویری از اردوگاه برای پناهندگان افغانستانی در شهر ایتالیایی اوتسانو را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر