05:37 17 سپتامبر 2021
  • کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور
  • کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور
  • کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور
آلفا کنده پس از برکناری
  • کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور
  • کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور
  • کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور
  • کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور
  • کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور
  • کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور
  • کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور
© AFP 2021 / Cellou Binani
کودتای نظامی در گینه و برکناری آلفا کنده، رئیس جمهور.

یک واحد نظامی در کشور آفریقایی گینه با اعلام برکناری آلفا کنده، رییس جمهور، اعلام کرد قدرت را بدست گرفته است.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از کودتای نظامی در گینه جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر