21:39 22 سپتامبر 2021
  • ساخت آب از هوا در صحرای «بورگ العرب» مصر توسط ربات ELU
  • ساخت آب از هوا در صحرای «بورگ العرب» مصر توسط ربات ELU
  • ساخت آب از هوا در صحرای «بورگ العرب» مصر توسط ربات ELU
  • ساخت آب از هوا در صحرای «بورگ العرب» مصر توسط ربات ELU
  • ساخت آب از هوا در صحرای «بورگ العرب» مصر توسط ربات ELU
  • ساخت آب از هوا در صحرای «بورگ العرب» مصر توسط ربات ELU
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
ساخت آب از هوا در صحرای «بورگ العرب» مصر توسط ربات ELU.

ربات «الو» در صحرای «بورگ العرب» از هوا، آب تولید می‌کند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از ربات ELU جلب می کنیم که در صحرای بورگ العرب مصر از هوا، آب می سازد.

 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر