00:05 29 سپتامبر 2021
  • افغان ها در اردوگاه پناهجویان در شهر مرزی چمن در پاکستان
  • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
  • پناهجویان افغان پس از ورود غیر قانونی به ترکیه از ایران
  • افغان ها در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
  • یک خانواده پناهجوی افغان در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
  • یک خانواده پناهجوی افغان در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان
  • سرباز پاکستانی اسناد پناهجویان افغان را در مرکز ایست بازرسی در نزدیکی شهر مرزی چمن پاکستان بررسی می کند
  • یک خانواده پناهجوی افغان در ایستگاه راه آهن شهر مرزی چمن پاکستان
  • پناهجویان افغان پس از ورود غیر قانونی به ترکیه از ایران
  • گورستان محل دفن مهاجران غیر قانونی ناشناس در شهر مرزی وان ترکیه
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
افغان ها در اردوگاه پناهجویان در شهر مرزی چمن در پاکستان

آلبوم عکس امروز اسپوتنیک به مهاجرت بزرگ افغان ها از وطن پس از به قدرت رسیدن طالبان اختصاص دارد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر