04:17 20 سپتامبر 2021
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
 • پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده
© REUTERS / Marco Bello
پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده.

پیامدهای طوفان «ایدا» در نقاط مختلف ایالات متحده هولناک است.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از پیامدهای طوفان «ایدا» در آمریکا جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر