12:14 21 سپتامبر 2021
  • بازگشت گاوها به سوئیس
  • بازگشت گاوها به سوئیس
  • بازگشت گاوها به سوئیس
  • بازگشت گاوها به سوئیس
  • بازگشت گاوها به سوئیس
  • بازگشت گاوها به سوئیس
  • بازگشت گاوها به سوئیس
چوپانان و گله گاوها در راه خانه
  • بازگشت گاوها به سوئیس
چوپانان و گله گاوها در راه خانه
© REUTERS / Arnd Wiegmann
بازگشت گاوها به سوئیس.

گاوهای سوئیسی پروازکنان به وطن برگشتند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از انتقال گاوها به سوئیس جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر