12:38 25 سپتامبر 2021
  • شاهکارهای مقوایی مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی
  • شاهکارهای مقوایی مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی
  • شاهکارهای مقوایی مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی
  • شاهکارهای مقوایی مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی
  • شاهکارهای مقوایی مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی
  • شاهکارهای مقوایی مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی
  • شاهکارهای مقوایی مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی
  • شاهکارهای مقوایی مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی
© REUTERS / Monami Ohno
شاهکارهای مقوایی مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی.

مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی، شاهکارهای مقوایی خود را به نمایش گذاشت.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از شاهکارهای مقوایی مونامی اونو مجسمه ساز ژاپنی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر