05:34 18 سپتامبر 2021
  • پناهجویان افغانی راهی ایران می شوند
مرز دوغارون در خراسان رضوی ایران
  • پناهجویان افغانی راهی ایران می شوند
مرز دوغارون در خراسان رضوی ایران
  • پناهجویان افغانی راهی ایران می شوند
مرز دوغارون در خراسان رضوی ایران
  • پناهجویان افغانی راهی ایران می شوند
مرز دوغارون در خراسان رضوی ایران
  • پناهجویان افغانی راهی ایران می شوند
مرز دوغارون در خراسان رضوی ایران
  • پناهجویان افغانی راهی ایران می شوند
مرز دوغارون در خراسان رضوی ایران
  • پناهجویان افغانی راهی ایران می شوند
مرز دوغارون در خراسان رضوی ایران
  • پناهجویان افغانی راهی ایران می شوند
مرز دوغارون در خراسان رضوی ایران
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
پناهجویان افغانی راهی ایران می شوند
مرز دوغارون در خراسان رضوی ایران.

پناهجویان افغانی بسوی مرز ایران برای ورود به آن کشور حرکت می کنند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از مراحل ورود پناهجویان افغانی به کشور ایران جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر