11:46 23 سپتامبر 2021
 • پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان
 • پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان
 • پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان
 • پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان
 • پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان
 • پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان
 • پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان
 • پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان
 • پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان
 • پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان.

پناهجویان افغانی در اردوگاهی که در پایگاه هوایی «رامشتاین» آمریکا در آلمان برپا شده است، مستقر شدند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از اردوگاه پناهجویان افغانی در پایگاه هوایی آمریکا در آلمان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر