21:31 21 سپتامبر 2021
  • عطرساز اصلی شنل، اولیویه پولژ
  • جمع آوری گل های یاس برای ساخت عطر شنل شماره ۵ در جنوب فرانسه
  • جمع آوری گل های یاس برای ساخت عطر شنل شماره ۵ در جنوب فرانسه
  • جمع آوری گل های یاس برای ساخت عطر شنل شماره ۵ در جنوب فرانسه
  • جمع آوری گل های یاس برای ساخت عطر شنل شماره ۵ در جنوب فرانسه
  • کارگران گل های یاس را برای ساخت عطر شنل آماده می کنند.
  • گل های یاس که برای ساخت عطر شنل شماره ۵ به کار می روند
  • گل های یاس که برای ساخت عطر شنل شماره ۵ به کار می روند
  • عطر شنل شماره ۵
  • جمع آوری گل های یاس برای ساخت عطر شنل شماره ۵ در جنوب فرانسه
© REUTERS / Eric Gaillard
عطرساز اصلی شنل، اولیویه پولژ

مشهورترین عطرهای جهان چطور ساخته می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر