12:53 23 سپتامبر 2021
  • انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت
  • انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت
  • انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت
  • انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت
  • انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت
  • انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت
  • انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت
  • انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت
  • انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت
© AP Photo / Wali Sabawoon
انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت.

انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل قربانی و مجروحان زیادی برجای گذاشت.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از دو انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر