00:14 29 سپتامبر 2021
 • گیتار نوازی سرباز آمریکایی برای کودکان پناهجوی افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان
 • کودکان پناهجوی افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان
 • سرباز آمریکایی با کودکان پناهجوی افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان بازی می کند
 • کودک افغان در یکی از اتوبوس ها در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان دست تکان می دهد
 • کودکان پناهجوی افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان
 • کودکان پناهجوی افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان
 • کودکان پناهجوی افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان
 • دختربچه پناهجوی افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان
 • خلبانان نیروی هوایی آمریکا با کودکان پناهجوی افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان فوتبال بازی می کنند
 • زنان پناهجوی افغانی در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان
 • کودکان پناهجوی افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان
 • نمایندگان صلیب سرخ در میان پناهپویان افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان کمک های اانسانی توزیع می کنند
© AP Photo / Matthias Schrader
گیتار نوازی سرباز آمریکایی برای کودکان پناهجوی افغان در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان

پس از سقوط دولت اشرف غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان، هزاران افغانی ترک وطن کرده و آواره شده اند. آلبوم عکس امروز اسپوتنیک درباره وضعیت پناهجویان افغان است.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر