15:26 17 سپتامبر 2021
 • سرباز ترکیه در مرز ایران و ترکیه در استان وان ترکیه
 • سربازان ترکیه در مرز ایران و ترکیه در استان وان ترکیه
 • پناهنده افغانستانی که توسط نیروهای امنیت ترکیه دستگیر شده است
 • عملیات دستگیری پناهندگان افغانستانی توسط نیروهای امنیت ترکیه در شهر وان
 • قایق گشت زنی ترکیه در دریاچه وان
 • سربازان ترکیه در مرز ایران و ترکیه در استان وان ترکیه
 • پناهندگان افغانستانی در ترکیه
 • سربازان ترکیه در مرز ایران و ترکیه در استان وان ترکیه
 • پناهندگان از افغانستان که توسط نیروهای امنیت ترکیه دستگیر شده اند
 • خانواده پناهنده از افغانستان در ترکیه
 • پناهندگان افغانستانی در مرکز ثبت پناهندگان در شهر مرزی وان
 • سرباز ترکیه در مرز ایران و ترکیه
 • خانواده افغانستانی در مرکز ثبت در شهر مرزی وان ترکیه
 • سربازان ترکیه در مرز ایران و ترکیه در استان وان ترکیه
 • نشان هشدار مین در مرز ایران و ترکیه
© REUTERS / Murad Sezer
سرباز ترکیه در مرز ایران و ترکیه در استان وان ترکیه

ترکیه مرزهای خود را برای جلوگیری از هجوم پناهندگان افغانستانی تقویت می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر