23:40 28 سپتامبر 2021
  • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
ایالت ویرجینیا
  • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
امارات متحده
  • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
قطر
  • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
ایالت ویرجینیا
  • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
اسپانیا
  • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
ایالت ویرجینیا
  • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
آلمان
  • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
ایالت ویرجینیا
  • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
اوکراین
  • ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
پاریس
© REUTERS / Jonathan Ernst
ورود پناهجویان افغانی به کشورهای جهان
ایالت ویرجینیا.

پناهجویان افغانی به کشورهای گوناگون جهان وارد می شوند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از ورود پناهجویان افغانی به کشورهای مختلف جهان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر