12:16 21 سپتامبر 2021
  • مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق در ایران
نشست دو جانبه جانشینان نیروهای دریایی روسیه و ایران
  • مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق در ایران
نشست دو جانبه جانشینان نیروهای دریایی روسیه و ایران
  • مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق در ایران
نشست دو جانبه جانشینان نیروهای دریایی روسیه و ایران
  • مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق در ایران
نشست دو جانبه جانشینان نیروهای دریایی روسیه و ایران
  • مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق در ایران
نشست دو جانبه جانشینان نیروهای دریایی روسیه و ایران
  • مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق در ایران
نشست دو جانبه جانشینان نیروهای دریایی روسیه و ایران
  • مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق در ایران
نشست دو جانبه جانشینان نیروهای دریایی روسیه و ایران
  • مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق در ایران
نشست دو جانبه جانشینان نیروهای دریایی روسیه و ایران
© Photo / Ministry of Culture and Islamic Guidance
مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق در ایران
نشست دو جانبه جانشینان نیروهای دریایی روسیه و ایران.

مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی نظامی 2021 رشته غواصی عمیق جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر