03:56 20 سپتامبر 2021
  • تخلیه کودکان از افغانستان
  • تخلیه کودکان از افغانستان
سرباز آمریکایی با کودکان افغانی در فرودگاه کابل
  • تخلیه کودکان از افغانستان
سرباز آمریکایی با کودکان افغانی در فرودگاه کابل
  • تخلیه کودکان از افغانستان
سرباز آمریکایی با کودکان افغانی در فرودگاه کابل
  • تخلیه کودکان از افغانستان
سرباز آمریکایی با کودکان افغانی در فرودگاه کابل
  • تخلیه کودکان از افغانستان
سربازان انگلیسی و ترکیه و آمریکایی با کودکان افغانی در فرودگاه کابل
  • تخلیه کودکان از افغانستان
سربازان آمریکایی در فرودگاه کابل
  • تخلیه کودکان از افغانستان
سرباز آمریکایی با نوزادی در بغل در فرودگاه کابل
© REUTERS / Omar Haidari
تخلیه کودکان از افغانستان.

نظامیان آمریکایی به تخلیه کودکان از افغانستان کمک می کنند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از مرحله تخلیه کودکان از افغانستان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر