21:07 22 سپتامبر 2021
  • جای سوزن انداختن در هواپیمای تخلیه‌شدگان افغانی نیست
  • جای سوزن انداختن در هواپیمای تخلیه‌شدگان افغانی نیست
  • جای سوزن انداختن در هواپیمای تخلیه‌شدگان افغانی نیست
  • مرحله تخلیه افغانها از افغانستان
  • جای سوزن انداختن در هواپیمای تخلیه‌شدگان افغانی نیست
هواپیمای «اس-17» نیروی هوایی انگلیس
  • مرحله تخلیه افغانها از افغانستان
  • جای سوزن انداختن در هواپیمای تخلیه‌شدگان افغانی نیست
  • مرحله تخلیه افغانها از افغانستان
© AFP 2021 / US Air Force / Staff Sgt. Brandon Cribelar
جای سوزن انداختن در هواپیمای تخلیه‌شدگان افغانی نیست.

افغانها با هواپیمای نظامی آمریکا از افغانستان تخلیه شدند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از مرحله تخلیه افغانها با هواپیمای نظامی آمریکایی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر