02:08 29 سپتامبر 2021
  • زارا وترفورد بلژیکی بریتانیایی قبل از آغاز پرواز دور دنیا در هواپیمای سبک در بلژیک
  • آغاز پرواز خلبان جوان بلژیکی بریتانیایی زارا روترفورد
  • زارا وترفورد بلژیکی بریتانیایی قبل از آغاز پرواز دور دنیا در هواپیمای سبک در بلژیک
  • آغاز پرواز خلبان جوان بلژیکی بریتانیایی زارا روترفورد
  • زارا وترفورد بلژیکی بریتانیایی قبل از آغاز پرواز دور دنیا در هواپیمای سبک در بلژیک
  • آغاز پرواز خلبان جوان بلژیکی بریتانیایی زارا روترفورد
  • زارا وترفورد بلژیکی بریتانیایی قبل از آغاز پرواز دور دنیا در هواپیمای سبک در بلژیک
  • زارا وترفورد بلژیکی بریتانیایی قبل از آغاز پرواز دور دنیا در هواپیمای سبک در بلژیک
© REUTERS / Yves Herman
زارا وترفورد بلژیکی بریتانیایی قبل از آغاز پرواز دور دنیا در هواپیمای سبک در بلژیک

تلاش جوانترین خلبان زن برای دور زدن جهان به تنهایی و ثبت رکورد جهانی را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر