05:57 18 سپتامبر 2021
  • خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی
  • خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی
  • خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی
  • خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی
  • خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی
  • خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی
  • خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی
  • خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی
  • خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی
  • خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی
© REUTERS / Ricardo Arduengo
خانه‌های ویران، سرنوشت‌های به‌فنارفته
پیامدهای زلزله هائیتی.

امدادگران در هائیتی به جستجوی آسیب‌دیدگانی که هنوز زیر آوارها قرار دارند، ادامه می‌دهند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از پیامدهای زلزله هائیتی و نجات آسیب‌دیدگان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر