05:24 17 سپتامبر 2021
  • داوطلب در خاموش کردن آتش در سیسیل
  • آتش سوزی گسترده در سیسیل
  • هواپیما در حال خاموش کردن آتش در سیسیل
  • آتش سوزی گسترده در سیسیل
  • دشت آتش در سیسیل
  • داوطلبین در خاموش کردن آتش در سیسیل
  • خانه آتش گرفته در سیسیل
  • دشت آتش در سیسیل
© AP Photo / Salvatore Cavalli
داوطلب در خاموش کردن آتش در سیسیل

تصاویری از آتش سوزی های گسترده در ایتالیا را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر