22:37 21 سپتامبر 2021
  • رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند
  • رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند
بالگرد روسی «می 8ام تی ش» روسیه
  • رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند
  • رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند
  • رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند
  • رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند
  • رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند
  • رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند
  • رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند
  • رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند
© Sputnik / Kirill Braga
رزمایش مشترک «ایندیرا-2021» روسیه و هند.

رزمایش مشترک روسیه و هند در پایگاه نظامی «پرودبوی» ولگاگراد روسیه برگزار می‌شود.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از رزمایش مشترک « ایندیرا -2021» روسیه و هند جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر