21:14 20 سپتامبر 2021
  • آلبوم عکس های ترکیبی آتش سوزیهای آمریکا
ایندین فولس آمریکا
  • آلبوم عکس های ترکیبی آتش سوزیهای آمریکا
کالیفرنیا، آمریکا
  • آلبوم عکس های ترکیبی آتش سوزیهای آمریکا
کالیفرنیا، آمریکا
  • آلبوم عکس های ترکیبی آتش سوزیهای آمریکا
ایندین فولس آمریکا
  • آلبوم عکس های ترکیبی آتش سوزیهای آمریکا
کالیفرنیا، آمریکا
  • آلبوم عکس های ترکیبی آتش سوزیهای آمریکا
کالیفرنیا، آمریکا
  • آلبوم عکس های ترکیبی آتش سوزیهای آمریکا
کالیفرنیا، آمریکا
  • آلبوم عکس های ترکیبی آتش سوزیهای آمریکا
کالیفرنیا، آمریکا
© AFP 2021 / Josh Edelson
آلبوم عکس های ترکیبی آتش سوزیهای آمریکا
ایندین فولس آمریکا.

در نقاط مختلف آمریکا آتش‌سوزیهای مهیب خسارات زیادی ببار آورده اند.

در گالری امروز، توجه شما را به آلبوم عکس های ترکیبی از آتش سوزی های جنگلی در آمریکا جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر