11:47 23 سپتامبر 2021
  • میدان سنت مارک در ونیز زیر آب رفت
  • میدان سنت مارک در ونیز زیر آب رفت
  • میدان سنت مارک در ونیز زیر آب رفت
  • میدان سنت مارک در ونیز زیر آب رفت
  • میدان سنت مارک در ونیز زیر آب رفت
  • میدان سنت مارک در ونیز زیر آب رفت
  • میدان سنت مارک در ونیز زیر آب رفت
  • میدان سنت مارک در ونیز زیر آب رفت
© REUTERS / Manuel Silvestri
میدان سنت مارک در ونیز زیر آب رفت.

میدان سنت مارک در ونیز زیر آب رفت.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از غرق شدن میدان «سنت مارک» ونیز جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر