21:01 20 سپتامبر 2021
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
توماس باخ در مراسم پایانی 32-مین بازیهای تابستانی المپیک
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
 • مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن
© REUTERS / Issei Kato
مراسم اختتامیه بازی های المپیک2020 ژاپن.

مراسم اختتامیه بازیهای المپیک 2020 ژاپن بدون حضور تماشاچیان برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از مراسم اختتامیه بازیهای المپیک 2020 ژاپن جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر