03:06 20 سپتامبر 2021
  • مجسمه «ژست» ساخته شده از خرابه های به جا مانده از انفجار در بندر بیروت
  • مجسمه «ژست» ساخته شده از خرابه های به جا مانده از انفجار در بندر بیروت
  • مجسمه «ژست» ساخته شده از خرابه های به جا مانده از انفجار در بندر بیروت
  • مجسمه ساز لبنانی ندیم کرم
  • مجسمه «ژست» ساخته شده از خرابه های به جا مانده از انفجار در بندر بیروت
  • مجسمه «ژست» ساخته شده از خرابه های به جا مانده از انفجار در بندر بیروت
© REUTERS / Imad Creidi
مجسمه «ژست» ساخته شده از خرابه های به جا مانده از انفجار در بندر بیروت

مجسمه ای به یاد قربانیان انفجار در لبنان بنا نهاده شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر