21:36 21 سپتامبر 2021
  • حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه
  • حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه
  • حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه
  • حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه
  • حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه
  • حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه
  • حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه
نجات سگ از کام آتش
  • حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه
  • حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه
خروس تشنه
  • حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه
گاو در انتظار نجات
© AP Photo / Mehmet Guzel
حیوانات گرفتار در کام آتش جنگلهای ترکیه.

حیوانات در جریان آتش سوزی جنگلی در ترکیه جان خود را از دست داده‌اند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از گرفتار شدن جانوران در کام آتش و خطری که جان حیوانات در آتش سوزی جنگلی را تهدید می کند جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر