02:39 20 سپتامبر 2021
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس آری بازوس از برزیل
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس راهول بانسال از هند
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس ایلهان کلینج از ترکیه
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس اریک گرونینگسایتر از نروژ
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس الکساندر مکبراید از بریتانیا
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس چارلز ساسوینانتو از اندونزی
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس فلورین لدوکس از فرانسه
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس لینگ جینگ از چین
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس مارک ابو جوده از لبنان
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس مد نیسن از دانمارک
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس جوزپه کوچیری از ایتالیا
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس یوسف الحبشی الحشمی از امارات
 • برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس سمیر الدمو از فرانسه
© Photo / Ary Bassous / HIPA
برندگان کنکور عربی دهمین فصل هیپا
عکاس آری بازوس از برزیل.

دهمین فصل مسابقه هیپا « نوع بشر» برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس های برنده در مسابقه عکاسی عربی «هیپا» جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر