11:57 21 سپتامبر 2021
  • آتش سوزی جنگل های ترکیه از نگاه ماهواره
  • آتش سوزی جنگل های ترکیه از نگاه ماهواره
  • آتش سوزی جنگل های ترکیه از نگاه ماهواره
  • آتش سوزی جنگل های ترکیه از نگاه ماهواره
  • آتش سوزی جنگل های ترکیه از نگاه ماهواره
  • آتش سوزی جنگل های ترکیه از نگاه ماهواره
© REUTERS / 2021 Maxar Technologies
آتش سوزی جنگل های ترکیه از نگاه ماهواره.

عکس های ماهواره ای از آتش سوزی جنگلی در ترکیه اعجاب‌آورند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس های ماهواره ای از آتش سوزی جنگلی در ترکیه جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر