09:04 22 سپتامبر 2021
 • Ущерб от наводнения в Германии исчисляется миллиардами евро
 • Разрушены мосты, дороги, коммуникации
 • В дни кризиса по улицам плавали на лодках
 • На западе Германии оказалась выведена из строя и железная дорога
 • Многие дороги в этом регионе придется не восстанавливать, а строить заново
 • После ливневых дождей фото пострадавших от наводнения районов выглядели как после тропического шторма
 • Мирный пейзаж на заднем плане, возделанные поля и резкий контраст - прямо перед глазами последствия недавнего наводнения
 • После того, как вода спадает, затопленные улицы выглядят еще ужаснее
 • В ликвидации последствий наводнения оказывали помощь военные подразделения
 • Из-за дождей целые населенные пункты были затоплены, погибло более 160 человек
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
آلمان پس از فاجعه سیل

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از خرابی های بر جا مانده از سیل در آلمان در هفته گذشته جلب می کند.

مرتبط:

عواقب و خرابی های سیل در آلمان
جان باختن دست کم 164 نفر بر اثر سیل در آلمان
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر