15:48 23 سپتامبر 2021
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
 • صدراعظم آلمان در محل خرابی های ناشی از سیل
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
 • خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان
© REUTERS / Wolfgang Rattay
خرابی ها و ویرانه های ناشی از سیل در آلمان

تصاویری از عواقب سیل مخرب در آلمان را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر