21:39 25 اکتبر 2021
  • آغاز مراسم حج در عربستان
  • آغاز مراسم حج در عربستان
  • آغاز مراسم حج در عربستان
  • آغاز مراسم حج در عربستان
  • آغاز مراسم حج در عربستان
  • آغاز مراسم حج در عربستان
  • آغاز مراسم حج در عربستان
  • آغاز مراسم حج در عربستان
  • آغاز مراسم حج در عربستان
  • آغاز مراسم حج در عربستان
© AFP 2021
آغاز مراسم حج در عربستان.

در عربستان سعودی، مراسم حج با تعداد بمراتب کمتر زائران برگزار می شود.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از مراسم حج در عربستان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر