04:45 04 اوت 2021
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه بانکوک
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه بانکوک
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه سئول
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه بانکوک
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه توکیو
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه شانگهای
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه سئول
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه کراسنویارسک
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه توکیو
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه توکیو
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه لندن
 • نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه ورشو
© AFP 2021 / Lillian Suwanrumpha
نوشیدن چای و قهوه همراه حیوانات
کافه بانکوک.

در کافه حیوانات می توان با همراهی مار، گوسفند و دیگر جانوران، چای و قهوه نوشید.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از کافه های حیوانات جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر