04:48 25 اکتبر 2021
  • شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
جمهوری «تیوا»ی روسیه
  • شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
جمهوری «تووینسک» روسیه
  • شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
جمهوری «داغستان» روسیه
  • شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
جمهوری «داغستان» روسیه
  • شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
شهر «الیستا»ی روسیه
  • شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
شهر «الیستا»ی روسیه
  • شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
شهر «گروزنی» روسیه
  • شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
شهر «گروزنی» روسیه
  • شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
شهر «یاکوتسک» روسیه
  • شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
یاکوتسک روسیه
© Sputnik / Aleksander Kryazhev
شهرهای زیبای روسیه از نظر خارجیان
جمهوری «تیوا»ی روسیه.

خارجیان و از جمله شهروندان چین در باره شهرهای روسیه اظهار نظر کردند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از شهرهای زیبای روسیه جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر