04:14 25 اکتبر 2021
  • در آفریقای جنوبی تب «الماس» همچنان داغ است
  • در آفریقای جنوبی تب «الماس» همچنان داغ است
  • در آفریقای جنوبی تب «الماس» همچنان داغ است
  • در آفریقای جنوبی تب «الماس» همچنان داغ است
  • در آفریقای جنوبی تب «الماس» همچنان داغ است
  • در آفریقای جنوبی تب «الماس» همچنان داغ است
  • در آفریقای جنوبی تب «الماس» همچنان داغ است
  • در آفریقای جنوبی تب «الماس» همچنان داغ است
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
در آفریقای جنوبی تب «الماس» همچنان داغ است.

در آفریقای جنوبی تب «الماس» همچنان داغ است.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از استخراج الماس در آفریقای جنوبی جلب می کنیم. 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر