11:45 19 اکتبر 2021
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1958 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1964 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1964 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1964 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1958 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1972 میلادی، کرملین
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1958 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1972 میلادی، گردشگران آسیایی در کرملین
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1964 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1958 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
کتابخانه دانشگاه دولتی مسکو به نام لومونوسف
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1975 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
استالینگراد
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1958 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
مسکو
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1958 میلادی
 • روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
ساحل رودخانه ولگا
روسیه شوروی از پشت دوربین پروفسور آمریکایی
سال 1958 میلادی.

توماس تیلر هاموند، پروفسور آمریکایی در سفری که به روسیه شوروی داشت، صحنه هایی از زندگی مردم شوروی را بصورت عکس نشان داده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جذاب ترین صحنه های زندگی روسیه شوروی از پشت دوربین هاموند، جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر