13:20 24 ژوئن 2021
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
 • هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی
هتل «اوکراین» مسکو، شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی.

هتل «اوکراین» مسکو را می توان شاهکار هتل‌سازی دوران شوروی دانست.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از هتل «اوکراین» مسکو جلب می کنیم. 60 سال پیش درهای هتل اوکراین به روی مهمانان گشوده شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر