22:39 18 اکتبر 2021
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
بالگرد «کا-52» روسیه
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
بالگرد « AS 350 B3»روسیه
 • نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو
© Sputnik / Maksim Blinov
نمایشگاه بالگرد «هلی راشیا2021» در مسکو.

چهاردهمین نمایشگاه صنعت هلی کوپتر سازی « هلی راشیا 2021» در مسکو برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از نمایشگاه بالگرد مسکو جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر