12:48 24 ژوئن 2021
  • باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود
  • باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود
  • باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود
  • باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود
  • باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود
  • باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود
  • باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود
  • باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود
  • باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود
  • باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود
© Photo / Luisa Azzolini
باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود.

با خشک کردن دریاچه مصنوعی، باقیمانده‌های روستای «کورون» در ایتالیا نمایان شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از باقیمانده‌های روستای «کورون» ایتالیا که عمدا غرق شده بود، جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر