10:11 15 ژوئن 2021
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
جنگنده های «سو-27» و «میگ-29» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
جنگنده های «سو-27» و «میگ-29» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
جنگنده های «سو-27» و «میگ-29» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه « روسکی ویتیازی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه «استریژی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه « روسکی ویتیازی» روسیه، جنگنده « سو-30اس ام»
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه « روسکی ویتیازی» روسیه، جنگنده « سو-30اس ام» و «میگ -29»
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه «استریژی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه « روسکی ویتیازی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه « روسکی ویتیازی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه « روسکی ویتیازی» و «استریژی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه «استریژی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه «استریژی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه «روسکی ویتیازی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه «استریژی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه «استریژی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه «روسکی ویتیازی» روسیه
 • سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان 
گروه «استریژی» روسیه
© Sputnik / Maksim Blinov
سی سال پرواز شگفت‌آور در آسمان
جنگنده های «سو-27» و «میگ-29» روسیه.

پرواز گروه جنگنده های «استریژی» و روسکی ویتیازی» در آسمان ادامه دارد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از پرواز جنگنده های روسی جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر