13:30 24 ژوئن 2021
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
برلین
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
آمریکا
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
فرانسه، پاریس
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
ایران
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
مکزیک
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
بریتانیا، لندن
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
بلگراد
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
کانادا
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
آمریکا
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
ترکیه
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
آتن
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
ندرلند (هلند)
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
بلژیک
 • تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
لهستان
© AFP 2021 / Stefanie Loos
تظاهرات در کشورهای دنیا به طرفداری از فلسطین
برلین.

در کشورهای جهان، تظاهراتی به طرفداری از فلسطینی ها برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به به عکس هایی از تظاهرات جهانیان به طرفداری از مردم فلسطین جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر