02:11 14 ژوئن 2021
  • خشکسالی تهدیدی برای جزیره سان مون
  • خشکسالی تهدیدی برای جزیره سان مون
  • خشکسالی تهدیدی برای جزیره سان مون
  • خشکسالی تهدیدی برای جزیره سان مون
  • خشکسالی تهدیدی برای جزیره سان مون
  • خشکسالی تهدیدی برای جزیره سان مون
  • خشکسالی تهدیدی برای جزیره سان مون
  • خشکسالی تهدیدی برای جزیره سان مون
© REUTERS / Nantou County Government
خشکسالی تهدیدی برای جزیره سان مون.

جزیره «سان مون» در تایوان با خطر خشکسالی روبرو شده است.

در گالری امروز توجه شما را به عکس هایی از روند خشکسالی جزیره سان مون در تایوان جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر