01:57 15 ژوئن 2021
 • متروی 86 ساله مسکو
سال 1935سال 1935
 • متروی 86 ساله مسکو
سال 1932
 • متروی 86 ساله مسکو
سال 1991، ایستگاه «دانشگاه»
 • متروی 86 ساله مسکو
سال 2009، ایستگاه «کورسکایا»
 • متروی 86 ساله مسکو
سال 1941، ایستگاه «مایاکوفسکایا»
 • متروی 86 ساله مسکو
سال 2021، ایستگاه «میدان انقلاب»
 • متروی 86 ساله مسکو
سال 1948، ایستگاه «ساکولنیکی»
 • متروی 86 ساله مسکو
سال 2021
 • متروی 86 ساله مسکو
سال 2021، ایستگاه « کوزنیتسکی موست»
 • متروی 86 ساله مسکو
سال 2021، ایستگاه « زاماسکوارتسکویه»
 • متروی 86 ساله مسکو
ساخت تونل، سال 2003
 • متروی 86 ساله مسکو
ساخت تونل، سال 1955، کورین آکادمیسین و نقاش شوروی
 • متروی 86 ساله مسکو
ایستگاه فیلی
 • متروی 86 ساله مسکو
ایستگاه «مرکز کاری»
 • متروی 86 ساله مسکو
ایستگاه «مایاکوفسکایا»، سال 1985»
© Sputnik / Ivan Shagin
متروی 86 ساله مسکو
سال 1935سال 1935

متروی مسکو 86-مین سالگرد خود را برگزار می‌کند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از ایستگاه های زیبای متروی مسکو جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر